+

Declarație de confidențialitate

Dacă aveți întrebări despre aceste Informații de gestionare a datelor, utilizarea magazinului online, produse,
procesul de cumpărare sau procesul de livrare, vă rugăm
să ne contactați la unul dintre datele de contact de mai jos.

Date de contact ale magazinului online
Adresă de corespondență: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Număr de telefon: 06203635109
Informațiile electronice de contact ale companiei: info@sealmark.hu
Adresa de domeniu a magazinului online: https://www.sealmark.ro (https://www.kulcstartok.hu Magazin online în limba maghiară, versiune disponibilă în Română.)

Informații de gestionare a datelor
SEALMARK MőNYAGIPARI KFT. (denumit în continuare: Vânzător, Operator de date), în calitate de Operator de date, declară
că gestionarea datelor sale legate de funcționarea magazinului online operat de acesta
respectă prevederile legislației în vigoare în prezent. La prelucrarea datelor utilizatorilor,
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
, precum și privind abrogarea Directivei 95/46/CE (
regulament general privind protecția datelor) și CXII din 2011. TELEVIZOR. (în continuare: Infotv.)
oferim următoarele informații în baza reglementărilor sale.

Scopul acestei Declarații de confidențialitate este de a se asigura că informațiile
furnizate în timpul comenzii produsului comandat din magazinul online https://www.sealmark.ro și operatorii site-ului - SEALMARK MőNYAGIPARI
KFT. (Operator de date) -
definește principiile și regulile de gestionare a datelor cu caracter personal și a altor date puse la dispoziție.

Domeniul de aplicare al acestei Declarații acoperă numai datele furnizate Operatorului de date necesare utilizării site-ului
, prevederile acesteia nu se aplică în cazul în care
cineva dezvăluie voluntar propriile date personale, sau o parte din acestea
, pe site sau prin intermediul site-ului. site-ul.

La comandarea produselor distribuite de magazinul online https://www.sealmark.ro,
puteti furniza date care sunt considerate date personale.
Datele cu caracter personal sunt orice
date care pot fi asociate cu o anumită persoană fizică (identificată sau identificabilă) (denumită în continuare: persoana vizată) și orice
concluzie care se poate desprinde din datele referitoare la persoana vizată. În timpul prelucrării datelor, datele cu caracter personal își vor păstra
calitatea atâta timp cât relația cu persoana vizată poate fi restabilită. O persoană poate fi considerată identificabilă în special dacă poate fi identificată
- direct sau indirect - pe baza unui nume, a unei mărci de identificare sau a unuia sau mai multor
factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale .


Datele companiei care operează magazinul online
Operator de date:
Numele operatorului de date: SEALMARK MŪNYAGIPARI KFT.
Adresă poștală: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Număr de telefon: 06203635109
Adresă de e-mail: info@sealmark.hu
Site: www.sealmark.ro

Concepte date cu caracter personal: orice informație referitoare la
o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”) ;
o persoană fizică care poate fi identificată direct sau
indirect, în special pe baza unui identificator, cum ar fi numele, numărul, datele de localizare,
identificatorul online sau unul sau mai mulți factori care țin de aspectele fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale
sau identitatea socială a persoanei fizice;
consimțământ: declarația voluntară și fermă a dorințelor persoanei vizate, care
se bazează pe informații adecvate, și cu care își dă consimțământul neechivoc pentru prelucrarea
datelor sale cu caracter personal – integral sau acoperind anumite operațiuni;
operator de date: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau
orice alt organism care
stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în mod independent sau împreună cu alții;
managementul datelor:
orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale sau fișierelor de date într-un mod automat sau neautomat, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, segmentarea, stocarea, transformarea sau modificarea, interogarea, înțelegerea, utilizarea, comunicarea, transmiterea , distribuirea sau punerea
la dispoziție în orice alt mod transfer de date: dacă datele sunt puse la dispoziția unui anumit terț; dezvăluire: dacă datele sunt puse la dispoziția oricui; ștergerea datelor: facerea datelor de nerecunoscut în așa fel încât recuperarea lor să nu mai fie posibilă; prelucrarea datelor: efectuarea de sarcini tehnice legate de operațiunile de gestionare a datelor, indiferent de metoda și instrumentul utilizat pentru efectuarea operațiunilor, precum și de locul aplicării; operator de date: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date; destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism căruia i se comunică datele cu caracter personal, indiferent dacă este o terță parte. terț: persoană fizică sau juridică sau fără personalitate juridică organizație care este sau nu aceeași cu persoana vizată, cu administratorul de date sau cu
operatorul de date.

Principii pentru gestionarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal:
a) trebuie să fie tratate în mod legal și echitabil și transparent pentru persoana vizată
(„legalitate, procedură echitabilă și transparență”);
b) sunt colectate numai în scopuri specifice, clare și legitime și nu sunt manipulate
într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), prelucrarea ulterioară a datelor în scopul arhivării în interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice nu este
considerată incompatibilă cu scopul inițial („limitarea scopului”); c) trebuie să fie adecvate și relevante din punctul de vedere al scopurilor gestionării datelor și trebuie să se limiteze la ceea ce este necesar („economia datelor”); d) trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a șterge sau corecta cu promptitudine datele cu caracter personal care sunt inexacte în scopul prelucrării datelor („acuratețe”); e) trebuie să fie stocată într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate numai pentru timpul necesar atingerii scopurilor de gestionare a datelor cu caracter personal; datele cu caracter personal pot fi stocate pe o perioadă mai lungă numai dacă datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu articolul 89 alin. (1) în scopul arhivării în interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice, a drepturilor persoanele vizate și sub rezerva implementării măsurilor tehnice și organizatorice adecvate necesare pentru a vă proteja libertățile („capacitate limitată de stocare”); f) trebuie să fie tratate astfel încât să fie asigurată securitatea adecvată a datelor cu caracter personal prin aplicarea unor măsuri tehnice sau organizatorice adecvate, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorarea datelor („integritate și confidențialitate” ); Operatorul de date este responsabil pentru conformitatea descrisă mai sus și, de asemenea, trebuie să poată dovedi această conformitate („responsabilitate”). Gestionarea datelor referitoare la vânzările magazinului online și utilizarea serviciilor

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate: Nume: Contactare, emiterea facturii, negocierea comenzii
Temei juridic: GDPR Articolul 6 (1) lit. b) și Elker tv. 13/A. (3) din §
Adresa de livrare: Contactați, aranjați livrarea
Temei juridic: GDPR Articolul 6 (1) litera b) și Elker tv. 13/A. (3) din §
Adresă de e-mail: Contactarea, menținerea contactului, trimiterea newsletter-ului, notificarea de livrare
Temei juridic: Articolul 6, alineatul 1, litera b) din GDPR și Elker tv. 13/A. (3) din §
Număr de telefon: Contact, contact, notificare de livrare
Temei juridic: GDPR Articolul 6 (1) lit. b) și Elker tv. 13/A. (3) din §
Data achiziției/înregistrării: Operațiune tehnică
GDPR Articolul 6 (1) lit. b) și Elker tv. 13/A. (3) din §
Nume de facturare: Emiterea unei facturi
Temei juridic: GDPR Articolul 6 (1) litera c) și § 169
(2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea

Adresa de facturare: Emiterea unei facturi
Temei juridic: GDPR Articolul 6 (1) lit. c) și § 169
(2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea
Durata gestionării datelor a datelor de mai sus, termenul limită pentru ștergerea datelor. Dacă una dintre condițiile specificate la articolul 17 alin. (1) din GDPR
– Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) –
există, gestionarea datelor durează până la solicitarea de ștergere a persoanei vizate.
În conformitate cu articolul 19 din RGPD - Obligația de notificare legată
de corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal și limitarea gestionării datelor - Furnizorul de date
vă va informa electronic despre ștergerea oricăror date cu caracter personal furnizate de persoana vizată. În cazul documentelor contabile
, ștergerea datelor nu este
posibilă timp de 8 ani de la data emiterii documentului contabil, deoarece este obligatorie păstrarea acestor date timp de 8 ani în baza § 169.2) din Legea C din 2000
. Datele contractuale ale persoanei vizate pot fi șterse după expirarea termenului de prescripție civilă
în baza cererii de ștergere a persoanei vizate Perioada de prelucrare a datelor: Adresa de facturare se introduce
în modul și în măsura necesară înregistrărilor contabile, în în conformitate cu Sztv. În conformitate cu § 169, paragraful (2),
se păstrează timp de 8 ani.

Înregistrarea contactului
Ne puteți contacta prin e-mail, telefon sau completând un formular, în acest caz:
Domeniul datelor prelucrate: Datele furnizate de dumneavoastră în timpul înregistrării aferente.
Durata gestionării datelor legate de contact: Datele pe care le furnizați
vor fi prelucrate până la finalizarea contactului.
Temeiul legal pentru gestionarea datelor legate de contact: Consimțământul dumneavoastră voluntar, pe care îl
acordați Operatorului de date în timpul contactului; GDPR articolul 6 alineatul (1) litera a);
Gestionarea datelor legate de înregistrare
Prin stocarea datelor introduse în timpul înregistrării, managerul de date facilitează clientului
să efectueze achiziții ulterioare, deoarece acesta nu mai trebuie să-și introducă informațiile de contact,
acestea sunt completate automat.

Temei juridic pentru gestionarea datelor legate de înregistrare: Baza legală pentru gestionarea datelor este consimțământul voluntar al utilizatorului de a utiliza
datele personale furnizate în timpul utilizării magazinului online ;
Articolul 6, alineatul 1, litera a) din GDPR; Date gestionate
Nume, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de e-mail Durata gestionării datelor
Operatorul de date prelucrează datele până la revocarea consimțământului persoanei vizate.

Temeiul legal pentru gestionarea datelor
este consimțământul dumneavoastră voluntar în timpul înregistrării GDPR Articolul 6 (1) litera a)
Informații de gestionare a datelor legate de procesarea comenzii
Scopul gestionării datelor aferente procesării comenzii este îndeplinirea contractului.
Domeniul de aplicare al datelor prelucrate: nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor legate de procesarea comenzii: Finalizarea comenzii
; GDPR Articolul 6 (1) lit. b)
Durata gestionării datelor aferente procesării comenzii:
Datele sunt stocate în conformitate cu art. conform termenului de prescripție de 5 ani.
Informații de gestionare a datelor legate de facturare
The Sztv.
Întocmirea documentelor contabile care susțin direct și indirect contabilitatea în baza § 169, alineatele (1)-(2) .
Domeniul de aplicare al datelor prelucrate: numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon
Temeiul juridic al prelucrării datelor legate de facturare:
CXXVII din 2007 privind taxa generală de vânzare. Conform § 159 (1),
§ 169 (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea, certificatul contabil trebuie păstrat timp de 8 ani.
Durata prelucrării datelor legate de facturare:
Operatorul de date va prelucra datele relevante conform Actului C. din 2000 169 trebuie să-l păstreze cel puţin 8 ani în baza §
.

Informații de gestionare a datelor legate de livrare
Livrarea mărfurilor comandate și notificarea timpului de livrare.
Gama de date prelucrate: nume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon
Temei juridic pentru gestionarea datelor legate de livrare:
Livrarea si indeplinirea contractului; GDPR Articolul 6 (1) litera b)
Durata prelucrării datelor legate de livrare: Operatorul de date prelucrează
datele până când persoana vizată solicită ștergerea datelor, dar cel puțin până la confirmarea livrării.


Destinatari ai prelucrării datelor legate de transport, procesatori de date: GLS General Logistics
Systems Ungaria Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29
886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com. - Conform contractului scris încheiat cu Operatorul de date, Procesatorul de date
livrează produsul comandat la adresa specificată de client. Pentru realizarea acestui
proces, Procesatorul de Date poate prelucra numele clientului, adresa, numărul de telefon și
adresa de e-mail până la livrarea mărfurilor comandate, după care acesta va fi șters imediat.

Destinatari ai prelucrărilor de date legate de transport, procesatori de date: DPD Hungária Kft.
1158 Budapesta, Késmárk u. 14. B. clădire. Telefon: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu -
Conform contractului scris încheiat cu Operatorul de date, Procesatorul de date
livrează produsul comandat la adresa specificată de client. Pentru realizarea acestui proces, Procesatorul de date poate prelucra
numele clientului, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail până la livrarea bunurilor comandate
, după care acesta va fi șters imediat.

Destinatari ai prelucrărilor de date legate de transport, procesatori de date:
Packeta Hungary Kft. 1044 Budapesta, Ezred utca 1-3. B2/11. clădire. Telefon: +36-1-400-8806.
E-mail: info@packeta.hu - În conformitate cu contractul scris încheiat cu Operatorul de date, Procesatorul de date
livrează produsul comandat la adresa specificată de client. Pentru realizarea acestui proces,
Procesatorul de Date poate prelucra numele clientului, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail
până la livrarea mărfurilor comandate, după care acesta va fi șters imediat.

Destinatari ai prelucrării datelor legate de transport, procesatori de date:
Packeta Hungary Kft. Sediu: 1044 Budapesta, clădirea Ezred utca 2 B2/11 Număr de telefon: +36 1 400 8806 E-mail: info@packeta.hu - Procesatorul de date în conformitate cu
contractul scris cu Operatorul de date
livrează produsul comandat la adresa specificată de client. Pentru realizarea acestui proces,
Procesatorul de Date poate prelucra numele clientului, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail
până la livrarea mărfurilor comandate, după care acesta va fi șters imediat.


Informații de gestionare a datelor referitoare la trimiterea de buletine informative și reclame personalizate
Operatorul de date participă la trimiterea de buletine informative în modul specificat în contractul scris cu operatorul de date
, în acest scop poate prelucra numele și adresa de e-mail ale abonaților la newsletter către în măsura necesară pentru trimiterea newsletter-ului
, până când Persoana vizată solicită să se dezaboneze sau să șteargă newsletter-ul
.

Numele companiei care operează sistemul de buletine informative:
SEALMARK MőNYAGIPARI KFT. Sediul companiei care operează sistemul de newsletter:
2427 Baracs Ifjúság utca 22/B Numărul de telefon al companiei care operează sistemul de newsletter:
06203635109 Adresa de e-mail a companiei care operează sistemul de newsletter:
info@sealmark.hu Site-ul web al companiei care operează sistemul de newsletter :
www.sealmark.hu Durata prelucrării datelor legate de buletinul informativ :

Până la revocarea consimțământului abonatului. Newsletter, prelucrarea datelor în scop de marketing
XLVIII din 2008. § 6 din lege reglementează
condițiile de bază și limitările activităților de marketing în scopuri economice. Conform legii, este necesar acordul prealabil și expres al Utilizatorului
pentru ca Furnizorul de servicii să trimită buletine informative și reclame la
adresa de e-mail, adresa poștală și alte detalii de contact furnizate în timpul înregistrării utilizatorului.
Furnizorul de servicii nu trimite buletine informative nesolicitate sau mesaje publicitare către Utilizator. Utilizatorul
se poate dezabona de la newsletter fără a indica niciun motiv, în mod gratuit, caz în care Furnizorul de Servicii
va șterge toate datele personale ale Utilizatorului necesare pentru trimiterea newsletter-ului. Scopul gestionării datelor legate de trimiterea newsletter-ului
:
Scopul trimiterii newsletter-ului este de a oferi servicii personalizate și
de a descrie produse noi și la preț redus. Procesul de gestionare a datelor se realizează în vederea trimiterii newsletter-ului.
Temei juridic pentru gestionarea datelor
Temeiul legal pentru gestionarea datelor este consimțământul voluntar al Utilizatorului, pe care
acesta îl acordă Operatorului de date prin abonarea la newsletter; Gestionarea datelor conform GDPR Articolul 6 (1) lit. a)
;

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate în legătură cu trimiterea newsletter-ului:
numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon Durata prelucrării datelor newsletter-ului
Până la retragerea consimțământului persoanei vizate.
Gestionarea datelor referitoare la plata online
Numele operatorului de date: Zsolt Nagy
Sediul social al operatorului de date: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Adresa de e-mail a operatorului de date: info@sealmark.hu
Numărul de telefon al operatorul de date: 06203635109
Site-ul operatorului de date: www.sealmark.hu
Furnizorul de servicii oferă posibilitatea plății online în baza contractului încheiat cu Operatorul de date.
Datele sunt transmise furnizorului de servicii de plată online în timpul plății online. Furnizorul de servicii de plată online
gestionează datele transmise acestuia conform propriei politici de gestionare a datelor.
Scopul transmiterii datelor este de a furniza datele tranzacției necesare pentru plata aferentă achiziției
. Temeiul legal pentru transmiterea datelor:
Îndeplinirea acordului încheiat între dumneavoastră și Operatorul de date, în cazul plății online, transmiterea datelor este necesară pentru plată; În baza articolului 6, alineatul 1,
litera b) din GDPR;
Destinatari cu care Furnizorul de servicii comunica date cu caracter personal Operatorul de date poate folosi
utilizatori de date pentru serviciile furnizate Utilizatorului


Procesorul de date care stochează date cu caracter personal
Numele procesatorului de date: Endre Paller întreprindere individuală
Sediul social al procesatorului de date: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Numărul de telefon al procesatorului de date: 06709334304
Adresa de e-mail a procesatorului
de date : info@viltor.hu date cu Operatorul de date în baza contractului încheiat,
Procesatorul de date nu are dreptul de a accesa datele cu caracter personal.
Prelucrare de date legate de
contabilitate Numele procesatorului de date legate de contabilitate: Zsolt Nagy
Sediul procesatorului de date legate de contabilitate: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Procesor de date de contabilitate Adresa de e-mail: info@sealmark.hu
Date legate de contabilitate numarul de telefon al procesatorului: 06203635109
Procesatorul realizeaza contabilizarea documentelor contabile
. Procedând astfel, Procesatorul de date va furniza numele și adresa persoanei vizate în modul și în măsura necesar pentru
evidențele contabile, Sztv. Se prelucrează pentru o perioadă corespunzătoare paragrafului (2) din § 169
, după care se șterge.
Numele împuternicitului de date legat de facturare: Zsolt Nagy - Cod fiscal: 12458149-2-07 -
Adresa de e-mail: info@sealmark.hu - NUMĂR DE TELEFON: 06203635109 Procesatorul de date
participă la emiterea facturii în modul specificat în contractul scris cu operatorul de date.
Numele și adresa destinatarului datelor cu caracter personal necesare pentru emiterea facturii, operatorul de date
este obligat să păstreze persoana vizată timp de cel puțin 8 ani, în baza § 169 din Legea C din 2000. -
SEDIUL: 2427 Baracs Ifjúság utca 22/B

Transfer de date
Raiffeisen Bank Zrt..
Sediul băncii: 1133 Budapesta, Váci út 116-118
Telefon: +36 80 488 588
Site-ul băncii: https://www.raiffeisen.hu/
Informații de gestionare a datelor
https://www.raiffeisen.hu /raiffeisen -group/raiffeisen-bank-zrt/legal-statements/data-management-
property

Informații despre utilizarea cookie-urilor
Ce sunt cookie-urile?
Atunci când folosește site-ul web, Operatorul folosește așa-numitele cookie-uri. Cookie-urile sunt
fișiere text mici pe care site-ul le stochează
pe computerul sau dispozitivul mobil al utilizatorului care le vizitează paginile.
Cookie-urile permit site-ului web să rețină setările Utilizatorului
(nume de utilizator, limba aleasă etc.) pentru o anumită perioadă de timp și ne ajută să colectăm unele
informații statistice despre vizitatorii noștri. Unele cookie-uri nu conțin
informații personale și nu sunt potrivite pentru identificarea utilizatorului individual, dar unele dintre ele
conțin un identificator individual.
Setarea cookie-urilor:
pentru majoritatea browserelor, persoana vizată are opțiunea de a seta cookie-uri. Browserul dvs.
acceptă automat cookie-uri în mod implicit, dar acestea pot fi de obicei modificate
pentru a preveni acceptarea automată și vă oferă de fiecare dată o alegere
dacă doriți sau nu să permiteți cookie-urile.
Scopul utilizării cookie-urilor:
Pentru a facilita sau a permite utilizarea și procesele magazinului web,
în ​​timpul restricționării și ștergerii cookie-urilor, se poate întâmpla ca Utilizatorul să nu
poată utiliza anumite funcții ale magazinului web sau numai în un mod limitat.
Puteți găsi informații despre setările cookie-urilor celor mai populare browsere la următoarele link-uri:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Principalele caracteristici ale cookie-urilor utilizate de site:
Cookie-uri de sesiune:
Cookie-urile necesare funcționării ajută la utilizarea site-ului prin activare funcții de bază
. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.
Temei juridic pentru gestionarea datelor: CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor comerciale electronice și ale
serviciilor societății informaționale. Act (Elkertv.) 13/A. (3)
din §
Perioada de gestionare a datelor: Perioada până la sfârșitul sesiunii de vizitator.
Cookie-uri de sesiune utilizate:
Nume:
Data de expirare:
Descriere
Cookie-uri permanente/salvate:
Aceste cookie-uri sunt salvate permanent pe computerul Utilizatorului, astfel încât nu sunt
șterse automat când Utilizatorul închide programul browser.
Temei juridic pentru gestionarea datelor: CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor comerciale electronice și ale
serviciilor societății informaționale. Act (Elkertv.) 13/A. Secțiunea (3)
Perioada de gestionare a datelor
: Până la ștergerea de către Utilizator
Cookie-uri permanente/salvate utilizate:
Site-ul utilizează următoarele cookie-uri permanente/salvate:
Nume:
Expirare:
Descriere:
Cookie-uri statistice, de marketing
Cookie-urile statistice oferă feedback cu privire la conținutul pe care utilizatorii le place pagina
web. Datele nu sunt legate de o anumită persoană și nici aceste cookie-uri nu identifică
Utilizatori. Cookie-urile de marketing urmăresc utilizatorii pe site-uri web,
cum ar fi afișarea de reclame, totul pentru a le arăta conținut relevant.
Temei juridic pentru gestionarea datelor: CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor comerciale electronice și ale
serviciilor societății informaționale. Act (Elkertv.) 13/A. (3)
din §
Cookie-uri statistice și de marketing:
Nume:
Expirare:
Descriere:
Cookie Google Adwords: Cookie-urile Google Adwords sunt, de asemenea, folosite pentru
a face reclamele mai atractive pentru utilizatori și mai valoroase pentru editori și agenți de publicitate. Unele dintre utilizările obișnuite ale cookie-urilor
sunt selectarea anunțurilor în funcție de ceea ce este
relevant pentru utilizator,
îmbunătățirea raportării privind performanța campaniei și evitarea afișării anunțurilor pe care utilizatorul le-a văzut deja. Google
folosește cookie-uri, cum ar fi cookie-uri NID și SID, în produsele Google, cum ar fi
pentru a personaliza reclamele afișate în Căutarea Google. Astfel de cookie-uri pot fi utilizate, de exemplu, pentru
a reține căutările cele mai recente ale Utilizatorului, interacțiunile anterioare cu anunțuri sau rezultatele căutării de la anumiți agenți de publicitate
și vizitele site-urilor web ale agenților de publicitate
. Acest lucru ne ajută să vă arătăm anunțuri personalizate
pe Google.
Principalele caracteristici ale cookie-urilor utilizate pe site
Numele cookie:
Funcția cookie:
Data expirării cookie-urilor:
Cookie-uri de publicitate
Scopul acestor cookie-uri este de a
afișa reclame relevante pentru Utilizator pe site-uri web. Cookie-urile de publicitate pot colecta informații precum ce pagina ati vizualizat , cate site-uri web ati cautat, toate acestea pentru a afla despre
continutul de interes pentru Utilizator. Pentru plasarea acestor cookie-uri este necesar acordul Utilizatorului, Utilizatorul poate impiedica plasarea cookie-urilor setandu-si browser-ul . Temeiul legal pentru gestionarea datelor este consimțământul Utilizatorului. Site-ul web folosește următoarele cookie-uri de publicitate: Nume: Expirare: Descriere: Dacă utilizatorul nu acceptă utilizarea cookie-urilor, anumite funcții nu îi vor fi disponibile. Puteți găsi mai multe informații despre ștergerea cookie-urilor la următoarele link-uri: Internet Explorer  Firefox Chrome Operatorul nu are nevoie de acordul utilizatorului atunci când utilizează următoarele cookie-uri: Un cookie utilizat pentru o sesiune protejată prin parolă; Cookie-ul folosit pentru coșul de cumpărături; Cookie de securitate; Utilizatorul își poate seta browserul să primească o notificare dacă Operatorul dorește să plaseze cookie-uri pe computerul său, sau poate interzice oricând trimiterea cookie-urilor. Utilizatorilor li se reamintește că, prin neacceptarea cookie-urilor, anumite pagini sau funcții pot să nu funcționeze corect și este posibil ca utilizatorul să nu fie autorizat să acceseze anumite date. Utilizatorul are opțiunea de a șterge cookie-urile din meniul Instrumente/Setări. de obicei sub setările elementului de meniu Protecția datelor. Social media: Operatorul de date menține pagini de social media (Facebook/Instragam/Twitter etc.) pentru a introduce și promova produsele magazinului online. Dacă Utilizatorul a „apreciat” sau a contactat magazinul nostru online prin intermediul unui site de socializare, el poate gestiona următoarele date personale ale acelui Utilizator: numele înregistrat, poza publică de profil a utilizatorului. Utilizatorii sunt guvernați de condițiile de protecție a datelor din rețelele sociale date. În cazul publicării de conținut ilegal sau ofensator, Operatorul de date poate exclude Utilizatorul fără notificare prealabilă .

Securitatea datelor
Operatorul de date se străduiește să ia toate măsurile așteptate de la acesta pentru a
implementa securitatea sistemelor informatice pe care le utilizează, în special
pentru a preveni accesul neautorizat la datele stocate pe site.
Pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, am parcurs următorii pași:
• pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal; •
asigurarea confidențialității continue a sistemelor și serviciilor utilizate pentru gestionarea datelor cu caracter personal; • în cazul unui
incident fizic sau tehnic, capacitatea de a
restabili accesul la datele personale și disponibilitatea datelor în timp util; • o procedură de testare, evaluare și evaluare periodică a eficacității
măsurilor tehnice și organizatorice luate pentru a garanta securitatea gestionării datelor ; • Certificat SSL; Drepturile utilizatorului legate de gestionarea datelor Utilizatorul poate solicita informații despre gestionarea datelor sale personale, precum și să solicite corectarea, ștergerea și blocarea datelor sale personale. Utilizatorul poate solicita ștergerea sau modificarea datelor sale personale, precum și a informațiilor legate de gestionarea datelor, în următorul mod: Adresă de e-mail: info@sealmark.hu Adresă de corespondență: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B. La solicitarea Utilizatorului, Operatorul de Date este obligat să furnizeze informații despre datele pe care le gestionează, temeiul legal, scopul și durata gestionării datelor. Operatorul de date este obligat să furnizeze informațiile în scris cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la depunerea cererii . Utilizatorul poate solicita oricând corectarea, modificarea sau ștergerea datelor sale. Managerul de date este obligat să corecteze, să modifice sau să șteargă datele proprii ale utilizatorului în termen de 30 de zile. În cazul în care operatorul de date comunică motivele de fapt și de drept pentru respingerea cererii de corectare, blocare sau ștergere în scris sau electronic cu acordul Persoanei vizate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării . În cazul respingerii cererii de rectificare, ștergere sau blocare, operatorul informează Persoana vizată despre posibilitatea unor căi de atac în instanță, precum și despre posibilitatea de a apela la Autoritate. Pentru persoana fizica informatiile sunt concise, transparente, inteligibile si usoare trebuie să fie furnizată într-o formă accesibilă, formulată clar și inteligibil.
Informațiile trebuie furnizate în scris sau în alt mod, inclusiv, după caz, pe cale electronică
. Informațiile verbale pot fi furnizate și la solicitarea Persoanei vizate, cu condiția ca
identitatea Persoanei vizate să fi fost verificată în alt mod.
Operatorul de date va informa Persoana vizată cu privire la măsurile luate în urma solicitării fără întârzieri nejustificate, dar în orice caz
în termen de o lună de la primirea cererii.
Dacă este necesar, ținând cont de complexitatea cererii și de numărul de cereri, acest termen
poate fi prelungit cu încă două luni. Operatorul de date va informa Persoana vizată cu privire la prelungirea termenului,
indicând motivele întârzierii, în termen de o lună de la primirea cererii
. Dacă Persoana vizată a depus cererea electronic, informațiile
trebuie furnizate electronic, dacă este posibil, cu excepția cazului în care Persoana vizată solicită altfel.
În cazul în care operatorul de date nu ia măsuri în urma solicitării Persoanei vizate, acesta va informa Persoana vizată fără întârziere, dar
cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii
, despre motivele neacționării și despre faptul că Persoana vizată poate depune o plângere la o
autoritate de supraveghere și își poate exercita dreptul la căi de atac judiciare.
Furnizorul de servicii ia toate măsurile necesare pentru a păstra datele în siguranță, dar
nu își asumă responsabilitatea
pentru pierderea datelor, deteriorarea sau accesul de către persoane neautorizate din cauza dezastrelor naturale, infracțiunilor sau altor cauze inevitabile.

Dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal
Pe baza acestui drept, aveți dreptul să primiți feedback de la operatorul de date cu privire la faptul
dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și, în cazul în care aceste date sunt prelucrate,
aveți dreptul să solicitați ca datele și cele enumerate în Regulamentul general privind protecția datelor
au acces la informații.

Dreptul dumneavoastră la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
Pe baza dreptului dumneavoastră la rectificare, aveți dreptul, pe de o parte, să solicitați operatorului să
corecteze datele cu caracter personal inexacte care vă privesc fără întârzieri nejustificate
și, pe de altă parte, aveți dreptul pentru a solicita completarea datelor dumneavoastră personale incomplete.
Dreptul dumneavoastră de a vă șterge datele cu caracter personal și de a fi „uitat”
Ca regulă generală, pe baza dreptului dumneavoastră de ștergere, aveți dreptul ca administratorul de date să
vă șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate la cerere, iar managerul de date este obligat să
ștergeți-le fără întârzieri nejustificate în anumite condiții.
Dreptul de a fi „uitat” înseamnă extinderea dreptului la ștergere la mediul online,
în baza căruia, în cazul în care operatorul de date a dezvăluit datele dumneavoastră cu caracter personal și
este obligat să le ștergă, este obligat să ia măsurile așteptate în mod rezonabil pentru pentru a informa
operatorii de date care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, că ați solicitat ștergerea
link-urilor către datele dumneavoastră cu caracter personal sau a copiilor sau duplicatele acestor date cu caracter personal. În ceea ce privește acest drept al persoanei vizate, este important de menționat că nu este posibilă ștergerea și „uitarea”
datelor cu caracter personal dacă există unul dintre cazurile specificate la articolul 17 (3) din Regulamentul general privind protecția datelor. Dreptul dumneavoastră de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal » Aveți dreptul ca operatorul de date să restricționeze sau să blocheze prelucrarea datelor la cererea dumneavoastră dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții: » Contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, limitarea se aplică perioadei care permite operatorului să verifice acuratețea acestor date cu caracter personal; » gestionarea datelor este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora; operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul gestionării datelor, dar le solicitați să prezinte, să aplice sau să apere legală creanțe; » V-ați opus prelucrării datelor. În acest caz, limitarea se aplică pentru perioada până la care se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului de date au prioritate față de motivele dumneavoastră legitime Dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pe baza acestui drept, aveți dreptul de a primi
datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate unui operator de date într-un format segmentat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit de mașină
și, de asemenea, aveți dreptul să transferați aceste date personale către un alt operator de date
fără a fi împiedicat de date. controlor căruia i-ați pus la dispoziție datele personale
. Vă puteți exercita acest drept dacă prelucrarea datelor se
bazează pe consimțământ sau pe un contract, iar prelucrarea datelor are loc într-o manieră automată.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal
Aveți dreptul de a vă opune
prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment din motive legate de propria situație, dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc din interesul legitim al operatorul de date sau
natura autorității publice. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate
în vederea achiziției directe de afaceri, aveți dreptul de a vă opune în orice moment
prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, inclusiv crearea de profiluri, dacă aceasta
are legătură cu achiziția directă de afaceri. Dacă vă opuneți
prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale directe, datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot
fi prelucrate în acest scop.

Descrierea opțiunilor de tratare a reclamațiilor
În cazul în care, conform Persoanei vizate, Operatorul de date nu a respectat
prevederile legale privind gestionarea datelor în legătură cu datele sale, sau nu a îndeplinit solicitarea persoanei vizate privind gestionarea datelor, Utilizatorul poate iniția o anchetă. procedura
de către Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației la una dintre următoarele date de contact: Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației 1636 Budapesta, Falk Miksa utca 9-11 Adresa poștală: 1363 Budapesta, Pf. 9. Număr de telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838 +36 (1) 391 1400 E-mail: același serviciu @naih.hu Dacă Persoana vizată nu este de acord cu decizia luată de Operatorul de date, el /ea poate face contestație la instanță în termen de 30 de zile de la sesizarea acesteia. Instanța acționează în afara ordinii. Utilizatorii își pot raporta reclamațiile cu privire la activitățile operatorului de date la următoarele detalii de contact:

Adresă poștală: Adresă poștală: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Număr de telefon: Număr de telefon: 06203635109
Adresă de e-mail: info@sealmark.hu

Magyar Nyelven:

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a
vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben
vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
A cég elektronikus elérhetősége: info@sealmark.hu
A webáruház domain címe: https://www.sealmark.ro (https://www.kulcstartok.hu Magyar nyelvű webáruház, Román nyelven elérhető változata.)

Adatkezelési tájékoztató
SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti,
hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg
hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetesszemélyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmirendelet) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) előírásai alapján az alábbi
tájékoztatást adjuk.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://www.sealmark.ro webáruházból rendelt
termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői - SEALMARK MŰANYAGIPARI
KFT. (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére
vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha
valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az
oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A https://www.sealmark.ro webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén
olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatnak minősülnek.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai
Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu
Honlap: www.sealmark.ro

Fogalmak
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozóbármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagya természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociálisazonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármelyegyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkalegyütt meghatározza;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizáltmódon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés,rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés,felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján,összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek
minősül-e.
harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
Az adatkezelő felelős a fentiekben ismertetettek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).Webáruház értékesítéséhez, szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre:Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Szállítási cím: Kapcsolatfelvétel, szállítás lebonyolítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Számlázási név: Számla kiállítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése

Számlázási cím: Számla kiállítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése
A fenti adatok adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Amennyiben a GDPR 17.
cikk (1) bekezdéseében - A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)- meghatározott
feltételek valamelyike fennáll, úgy az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett
által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatekező a GPDR 19. cikkének -A
személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség- megfelelően, elektroniku úton tájékoztatja. Számviteli
bizonylatok esetében az adattörlés a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig nem
lehetséges mivel a 2000. évi C törvény 169.§ 2) bekezdése alapján 8 évig kötlező megőrizni ezen
adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az
érintett törlési kérelme alapján.Adatkezelés ideje: A Számlázási címet a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8
évig megőrzi.

Kapcsolat felvétel
Ön emailben, telefonon, űrlap kitöltésével tudja velünk felvenni a kapcsolatot, ezen esetben a :
Kezelt adatok köre: Ön által a kapcsolatos felvétel során megadott adatok.
A kapcsolatfelvétellel kapcsolataos adtekezelés időtartalma: Az Ön által megadott adatokat az
kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adtekezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet
a kapcsolatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
A regisztráció során megadott adtok tárolásával az adatkezelő megkönnyíti a vásárló számáráa
további vásárlást, mert az elérhetőségeivel kapcsolatos információkat nem kell többé begépelnie,
azok automatikusan kitöltődnek.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogalapja a
felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes
adatai felhasználásra kerüljenek; GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pontja; Kezelt adatok
Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, a regisztráció során GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont.
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelési információk
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés célja a szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A szerőzédés telejsítés; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
A rendelés feldolgozásval kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az adatokat a Ptk. szerinti elévülési ideig 5 évig kezeljük.
A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok elkészítése.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1), számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számíviteli bizonylatot 8 évig meg kell őrizni
A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
megőrizni.

A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk
A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A kiszállítás és a szerőzdés teljesítése; GDPR 6. cikk (1) bekezés b) pontja
A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a
kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: GLS General Logistics
Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29
886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com. - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli
szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen
folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email
címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület. Telefon: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu - Az
Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a
vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló
nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig
kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:
Packeta Hungary Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. épület. Telefon:+36-1-400-8806.
E-mail:info@packeta.hu - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:
Packeta Hungary Kft. Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2 B2/11 épület Telefonszám: +36 1
400 8806 E-mail:info@packeta.hu -Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési
információk
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a
hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevél
küldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való
kéréséig.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve:
SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: :
2427 Baracs Ifjúság utca 22/B Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:
06203635109 Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:
info@sealmark.hu Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég webhelye:
www.sealmark.hu Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

A felíratkozó hozzájárulásának visszavonásáig. Hírlevél, marketing célú adatkezlés
A 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a szabályozza a gazdasági célú marketingtevékenységek alapvető
feltételeit és korlázozásait. A törvény értelmében a Felhasználó előzetes és kifejezett
hozzájárulása szüksége ahhoz, hogy a Szolgáltató hírlevelet, reklámokat küldjön a felhasználó
részére a regisztráció során megadott e-mail címére, posta címére, egyéb elérhetőségére.
A Szolgáltató nem küld kéretlen hírlevelet, reklámüzenet a Felhasználó részére. A Felhasználó
indoklás nélkül, ingyenes leíratkozhat a hírlevelek küldséséről, ezen esetben a Szolgáltató a
hírlevelek küldéséhez szükséges valamennyi személyes adatát törli a Felhasználónak. Hírlevél
küldésével kapcsolatos adatkezelés célja:
Az hírlevélküldés célja szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek
ismertetése. Az adatkezelés folyamata a hírlevél küldése érdekében valósul meg. Adatkezelés
jogalap
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a hírlevélre történő
felíratkozással ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti
adatkezelés;

Hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelt adatok köre
név, cím, e-mail cím, telefonszám Hírlevél adatkezlés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Online fizetéssel kapcsolatos adatkezlés
Az adatkezelő neve: Nagy Zsolt
Az adatkezelő székhelye: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Az adatkezelő e-mail címe: info@sealmark.hu
Az adatkezelő telefonszáma: 06203635109
Az adatkezelő weboldala: www.sealmark.hu
A szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján biztosítja az Online fizetés lehetőségét.
Online fizetés estén adattovábbítás jön létre az online fizetési szolgáltató felé. Az Online fizetési
szolgáltató a számára továbbított adatokat a saját adatkezelési szabályzata szeirnt kezeli.
Az adattovábbítás célja a vásárláshoz kapcsolódó fizetéshez szükséges transzakciós adatok
biztosítása. Az adattovábbítás jogalapja: Az Ön és az Adatkezelő között lértrejött szerdődés
teljesítése, online fizetés esetén a fizetéshez szükséges az adattovábbítás; A GDPR 6. cikk 1.
bekzdés b) pontja alapján;
Címzettek, akikkel a Szolgáltató a személyes adatokat közli
Az Adatkezelő a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatásokhoz adatfelhasználókat vehet
igénybe

Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó megnevezése: Paller Endre egyéni vállalkozó
Az adatfeldolgozó székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06709334304
Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@viltor.hu
Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolást végzi az Adatkezelővel kötött szerződés alapján,
az Adatfeldogozó a személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó neve: Nagy Zsolt
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó székhelye: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó e-mail címe: info@sealmark.hu
Könyveléssell összefüggő adatfeldolgozó telefonszáma: 06203635109
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján elvégzi a számlviteli bizonylatok
könyvelését. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő
időtartamban kezeli, ezt követően törli.
Számlázással összefüggő adatfeldolgozó megnevezés: Nagy Zsolt - Adószáma: 12458149-2-07 -
E-mail címe: info@sealmark.hu - TELEFONSZÁMA: 06203635109 Az adatfeldolgozó az
adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában.
A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az
Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. -
SZÉKHELYE: 2427 Baracs Ifjúság utca 22/B

Adattovábbítás
Raiffeisen Bank Zrt..
Bank székhelye: 1133 Budapest,Váci út 116-118
Telefon: +36 80 488 588
Bank webcíme: https://www.raiffeisen.hu/
Adatkezelési tájékoztató
https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-taje
koztato

Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mik azok a cookie-k?
A weboldal használat során az Üzemeltető úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k
kisméretű szövegfájlok, melyeket a weboldal tárol el az oldalaikra látogató felhasználó
számítógépén, illetve mobilkészülékén.
A cookie-k lehetővé teszik, hogy a webolda bizonyos ideig emlékezzen a Felhasználó beállításaira
(felhasználónév, választott nyelv stb.) és közreműködik abban, hogy néhány statisztikai jellegű
információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes
információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan
egyéni azonosítót tartalmaz.
Süti beállítás:
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,
hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
A sütik alkalmazásának célja:
A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik
korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem
vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
A honlap által használt sütik főbb jellemzői:
Munkamenet cookie-k (session):
A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat
aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Adatkezelésidőtartama: A látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.
Használt munkameneti sütik:
Megnevezés:
Lejártai idő:
Leírás
Állandó/mentett cookie-k:
Ezen cookie-k tartósan el vannak mentve a Felhasználó számítógépén, tehát nem törlődnek
automatikusan, amikor a Felhasználó bezárja a böngészőprogramot.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
Adatkezelésidőtartama: A Felhasználó által történt törlésig
Használt állandó/mentett sütik:
A webodal az alábbi Állandó/mentett sütiket használja:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Statisztikai, marketing sütik
A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak, hogy a Felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a
weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez, ezek a sütik sem azonosítják a
Felhasználókat. A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat,
például hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Statisztikai, marketing sütik:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a
felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A
sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a
releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések
tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A
Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a
Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál,
hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a
keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett
látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg
Önnek a Google-on.
Az oldalon használt sütik főbb jellemzője
Süti megnevezés:
Süti funciója:
Süti lejárati ideje:
Hírdetés célú sütik
Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a weboldalakon a Felhasználó számára releváns hirdetések
jelenjenek meg. A hírdetés célú sütik olyan információkat gyűjthenke mint pl. melyik oldalt nézte
meg, hány weboldalt keresett meg mindezt az Felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmak
megismerése érdekében.Ezen sütik elhelyezéséhez a Felhasználó hozzájárulása szükséges, a
Felhasználó böngészője beállításával meg tudja akadályozni a sütik elhelyezését.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasznál hozzájárulása.
A webodal az alábbi Hírdetés célú sütiket használja:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer 
Firefox
Chrome
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
A bevásárlókosárhoz használt süti;
Biztonsági süti;
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket
kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy
funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap
jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában
az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése
céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a
Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a
webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név,
felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi
feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót
előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes
hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az
általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az
oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; • a személyes adatok kezelésére használt
rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; • fizikai vagy
műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; • az
adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
• SSL tanúsítvány;
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy
módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mail cím: info@sealmark.hu
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadni a
tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését.
Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését,
módosítását, illetve törlését 30 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés, vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
Az információkat írásban, vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták
az Érintett személyazonosságát.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de
nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból
bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

A személyes adataihoz való hozzáférés joga
Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.

A személyes adatai helyesbítéséhez való joga
A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.
A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga
Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.
Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti,
amely alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni
köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa
az Ön személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok
törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17.
cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.
A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga
» Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
» Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai
pontosságát;
» az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
» Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben
A személyes adatai hordozhatóságához való joga
Ön ezen joga alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson
vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a
közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adataival kapcsolatban az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget
egyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1636 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi
elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu

Relație

  • UNGARIA - 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
  • +36 20 363 5109
  • info@sealmark.hu

Buletin informativ

SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. - 2005-2024 Minden jog fenntartva!

Site-urile Web utilizează cookie-uri pentru a accesa funcțiile de bază și o experiență mai bună a utilizatorilor. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu termenii și condițiile și cu politica de confidențialitate.