+
Categorii de produse
Meniu
Categorii de produse
Produse TOP
Produse vizualizate
  • Nu a fost încă vizualizat nici un produs.
Navigare
Noutăți
Oferta zilei
Fabricanți
Recomandare produs
Plată electronică

Condiții Generale Contractuale

1. A szerzödő felek

Kérjük kattintson ide a webáruházat üzemeltető vállalkozás pontos adatainak eléréséhez.

1.1 Eladó
Megnevezése: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Cégjegyzék száma: Cg. 07-09-018080
EU Adószáma: HU12458149

1.2 Vásárló
Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. webáruházának internetes felületén keresztül árut megrendel, vásárol.

1.3 Szállító
A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).

 

2. Általános rendelkezések, az ÁSZF célja

Az Eladó az általános szerződési feltételeket azért adta ki, hogy ebben részlet esen szabályozza a webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az általános szerződési feltételek az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az általános szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a webáruház szolgáltatást biztosítja, vagy az ÁSZF-et módosítja.

 

3. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.sealmark.ro oldalon levő internetes áruházban található valamennyi árucikk, amire a Vásárló vásárlási megrendelést rögzít. A szerződés nyelve magyar. A Vásárló az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A megrendelés rögzítésével a Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

 

4. A Vásárló személyes adatainak kezelése

A webáruházban való vásárlás során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a webáruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek.
Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, h asználatuk során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el, és az adatokat csak a vásárlás érdekében szükséges ideig tartja nyilván. Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben.


1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név.
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érd ekében: Vezeték- és keresztnév, email cím, számlázási cím, számlázási név.
3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolí tása.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 

- GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Normál adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-111755

Weboldal: https://gls-group.eu

ASZF: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

Adatvédelmi szabályzat: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

- Packeta Hungary Kft.

1044 Budapest Ezred u. 2 B2/11

Telephely, levelezési cím: 1044 Budapest Ezred u. 2 B2/11

Közösségi adószám: HU25140550

Cégjegyzék szám: Cg. 01–09–202186

Weboldal: https://packeta.hu

ASZF: https://www.packeta.hu/dokumentumok-partnereknek

Adatvédelmi szabályzat: https://files.packeta.com/web/files/HU_Egyseges-adatkezelesi-tajekoztato-GDPR-HU-PACKETA.pdf

 


7. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs t ársadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

5. A szerződés létrejötte és módosítása

 

5.1 Általános jellemzők

A Szerződés az Eladó www.sealmark.ro weboldalán levő webáruházában történő megrendeléssel, illetve jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása.

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy a megadott adatok értelmezhetetlenek, a megrendelést törölje. Ezzel egyidejűleg, amennyiben erre a megadott adatok alapján mód nyílik, a Vásárlót értesíti a helytelen adatközlés miatt törölt adatok és megrendelés tényéről.

5.2 Megrendelés módosítása, törlések
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már a Vásárló által közvetlenül nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az oldal Elérhetőségeink menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a csomagfeladás előtt lehetséges.

Az át nem vett csomagok szállítási költsége a vásárlót terheli, melyet minden esetben kiszámlázunk. A következő vásárlás ezután már csak előre utalással történhet az előzőleg át nem vett csomag szállítási költségének megtérítése után.

5.2.1 A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „ Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerző dés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

5.2.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására.

A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e -mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e -mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

5.3 Árak
A termék mellett feltüntetett ár a termék nettó egységára, amely Román Leiben (RON) értendő. Az ár az adott pillanatban érvényes. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e -mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Közösségi adószám esetén a megadott nettó ár az érvényes. Ha nincs közösségi adószáma a megadott nettó árra 27% ÁFA kerül felszámításra.

5.4 Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét utánvétellel vagy BARION bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Utánvétellel történő fizetés esetén az áru és a szállítás ellenértékét átvételekor, készpénzben a Szállítónak kell kifizetni, átvételi elismervény ellenében. BARION bankkártyás fizetés esetén az áru és a szállítás teljes ellenértékét a BARION felületén kell teljesíteni. Eladó a teljes vételár és szállítási költség bankszámláján való jóváírását követően indítja a szállítást. Előre történő utalás esetén az Eladó a megrendeléstől számított 14 naptári napig tartja függőben a megrendelést. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik meg bankszámlájára az ellenérték a megrendelés előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

Részletes információ és fizetési költségek: https://www.sealmark.ro/szallitas_fizetes

5.5 Szállítás
Az Eladó a megvásárolt termékeket a raktárkészlet és a választott fizetési mód függvényében a megrendelést követő 2 -3 munkanapon, de legkésőbb 10 munkanapon belül küldi el. Kivéve, ha az adott terméknél más szállítási határidőt tüntet fel. A kiszállításra vonatkozó határidőt a webáruház a termékek mellet feltüntetve kijelzi a Vásárló számára. A kiszállítás pontos napjáról az Eladó emailben vagy telefonon előre értesíti a Vásárlót.

Részletes információ és fizetési költségek: https://www.sealmark.ro/szallitas_fizetes

5.6 Sikertelen kézbesítés
A Szállító a szállítási mód függvényében kétszer kísérli meg a megrendelt áruk átadását. A sikertelen kiszállítás után további 2-7 napig átvehető a megrendelt termék a szállító cégnél (Magyar Posta Zrt., GLS Futárszolgálat ). Ezután a megrendelt terméket visszaszállítják az Eladó telephelyére. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

 

6. Elállási/felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a webáruház postacímére. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

7. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
- a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
- a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és a 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

11. Fogyasztói jogviták rendezése

A Vásárló panasszal élhet a szolgáltatás bármely részével, termékkel kapcsolatban. 

Panaszt bejelenthet elérhetőségeinken:

Postai levélben: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.

Elektronikus levélben: info@sealmark.hu

Telefonon: +36 20 363 5109

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. a panasz bejelentésére haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban válaszol, megoldást javasol.

A Vásárlónak joga van számára nem elfogadható válasz, megoldás esetén fogyasztói érdekvédelemhez fordulni.

Elérhetőség:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

A Vásárlónak joga van békéltető testülethez fordulni.

Elérhetőség: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: 06-1-488-2131 Fax szám: 06-1-488-2186 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap cím: www.bekeltetes.hu

 

12. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

13. Felelősségkorlátozás

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

 

14. Sütik

A webáruház a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett sütit (cookie) helyez el. Az így létrehozott kis adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére vagy számítógépe (táblagépe, okostelefonja stb.) jellemzőire vagy helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működésében játszik szerepet.

 

15. Egyéb jogszabályok

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tájékozódhat.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.

 

16. Tartalom védelme

Az oldal teljes vagy részbeni másolása illetve az oldalon található tartalmi szövegek, termék elnevezések, termék képek, oldal meta tagek másolása szigorúan TILOS!

Az -"ASZF". -"Adtatvédelmi tájékoztató", -"Vásárlási tudnivalók" fejeztek részbeni vagy teljes másolása szigorúan TILOS!

A fentiek megsértése esetén azonnali büntetőfeljelentés jár! 

roman

Declarație de confidențialitate

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldala www.sealmark.ro. A honlap üzemetetője a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. (2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A  weboldal üzemeltetője, a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az oldal látogatói, ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. mint ezen honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.); 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):

 

1. Definíciók, meghatározások

1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

1.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

2. Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

3. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

3/1. A www.sealmark.ro weboldal látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.
A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

3/2. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldalon történő kapcsolatfelvétel, információkérés, információközlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információkérés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/3. A www.sealmark.ro weboldalon történő ajánlatkérés és megrendelés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlat kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, település az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/4. A www.sealmark.ro a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldal hírlevele címzettjeinek személyes adatai

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére,  az aktuális információkról, akciókról való tájékoztatás céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/5. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. telephelyén történő személyes kapcsolatfelvétel, információkérés, információközlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információkérés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/6. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. telephelyén történő személyes ajánlatkérés és megrendelés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlat kérés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, árajánlatkérés tárgya, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

 

4. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

A 3. pontban megjelölt és részletesen kifejtett személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a felhasználók, a partnerek, ajánlatkérők tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató, érdeklő, regisztrált felhasználó illetve vásárló tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő elektronikus levelezési címén az info@sealmark.hu alatt, vagy postai levelezési címén kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

4.1. A felhasználók személyes adatainak törlése

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő elektronikus levelezési az info@sealmark.hu e-mail címén, vagy írásban a szolgáltató postacímén.

Az e-mailen, vagy postai úton kért adattörlésre a kérés, vagy kifogás megérkezésétől legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol az adatkezelő.

 

5. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a telephelyen (2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.

 

6. Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

Név: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Online elérhetőség: info@sealmark.hu
Telefonos elérhetőség: +36 25 787 191

 

7. Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai

Név: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Online elérhetőség: info@sealmark.hu
Telefonos elérhetőség: +36 25 787 191

 

8. Jogorvoslat lehetőségei

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu

Achiziționați informații

Mod de cumpărare / garanție

1. Procedura de cumpărare

Puteți căuta în magazinul nostru printre produsele organizate în categorii fără să vă înregistrați sau să vă logați. Produsul ales poate fi așezat în coș accesând fișa acestuia. Dacă produsul apare pe fișă în mai multe variante, cel mai corespunzător poate fi ales cu ajutorul butoanelor radio. 

Cantitatea produselor așezate în coș poate fi modificată pe pagina Modificare coș.

Cumpărarea poate fi finalizată la casă, aici puteți să vă alegeți modul de livrare și plată cel mai corespunzător Dvs., precum și să lansați comanda. Pentru a folosi casa trebuie să vă logați , iar dacă nu ați cumpărat încă din magazin, va trebui să vă înregistrați, indicând datele necesare derulării cumpărăturilor. Veți primi un e-mail de confirmare privind comanda efectuată. 

Comanda Dvs. poate fi urmărită după logare pe pagina Comenzi anterioare.

Vă atragem atenția, că nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de text, date eronate! Datele tehnice din fișa produsului au caracter informativ, pentru descrierea oficială a produsului vă rugăm să accesați pagina web a fabricantului produsului respectiv. Imaginile afișate lângă produse au caracter ilustrativ, produsele reale pot diferi de acestea. 

În caz de reclamații privind livrarea sau în caz de comandă greșită vă rugăm să contactați colegii noștri la una dintre modalitățile noastre de contact.

2. Dreptul de renunțare/reziliere 

Aveți dreptul de a renunța la comandă în termen de 14 zile. Deasemenea în cazul unui contract de prestări servicii, dacă executarea contractului a fost începută, aveți dreptul de a rezilia contractul în termen de 14 zile fără numirea motivului. Termenul de renunțare/reziliere expiră în 14 zile de la data preluării produsului de către Dvs., sau de o terță persoană indicată de Dvs., alta decât transportatorul. Dacă doriți să vă exercitați dreptul de renunțare/reziliere, aveți obligația de a trimite la adresa poștală a magazinului web (de ex. prin poștă, fax sau în e-mail) declarația fermă privind intenáia de renunțare. Exercitarea dreptului de renunțare/reziliere este valabilă, dacă declarația de renunțare/reziliere este trimisă înainte de expirarea termenului de mai sus. 

Dacă renunțați la contract, magazinul nostru vă va returna fără întârziere, dar cel mult în termen de 14 zile de la primirea declarației de renunțare toate costurile suportate de Dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare datorate de alegerea Dvs. de a vi se livra produsul prin alte mijloace decât cele oferite de noi, modalitatea de livrare obișnuită, cea mai ieftină). Cu ocazia returnării banilor vom apela la modalitatea de plată folosită cu ocazia comenzoo inițiale, cu excepția cazului în care vă exprimați acordul la folosirea unei alte modalități de plată. În urma folosirii unei modalități diferite de plată, dvs. nu veți suporta nici o cheltuială în plus. Avem dreptul de a amâna returnarea până la primirea produsului returnat, sau până Dvs. veți dovedi returnarea acestuia: va fi luată în considerare cronologic prima dată dintre cele două.

3. Garanția pentru vicii ascunse

În ce condiții se acordă garanția pentru vicii ascunse? 

În caz de neconformitate aveți dreptul de a solicita de la magazinul web acordarea garanției pentru vicii ascunse, conform prevederilor Codului Civil. 

Ce drepturi vi se cuvin în baza solicitării de garanție pentru vicii ascunse?

Aveți dreptul la revendicarea garanției - conform alegerii dvs. - după cum urmează:

Puteți solicita repararea sau înlocuirea, cu excepția situației când această măsură nu este posibilă sau                   - dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului. Dacă nu ați solicitat repararea sau înlocuirea, sau nu ați putut solicita, aveți dreptul să cereți reducerea corespunzătoare a prețului, sau remedierea defecțiunilor să fie efectuată de dvs. pe cheltuiala vânzătorului sau - în ultim caz - rezilierea contractului.

Puteți trece de la dreptul la garanție pentru vicii ascunse ales la altul, însă cheltuielile de trecere vor fi suportate de dvs., cu excepția cazului în care trecerea a fost motivată, sau vânzătorul a dat motivul. 

Care este termenul de validare a solicitării de acordare a garanției pentru viciile ascunse? 

Aveți obligația de a anunța defectul neîntârziat după ce acesta a fost observat, dar cel târziu în termen de două luni după ce a fost depistat. Vă atragem atenția asupra faptului, că după depășirea perioadei de perivare de doi ani calculată de la executarea contractului, nu mai aveți posibilitatea la validarea acestor drepturi. 

De la cine puteți cere validarea dreptului la garanția pentru viciile ascunse?

Garanția pentru vicii ascunse este acordată de vânzător. 

Care sunt condițiile suplimentare pentru validarea dreptului la garanția pentru viciile ascunse? 

În afară de anunțarea defectului în termen de șase luni de la executare nu mai sunt alte condiții, dacă ne dovediți, că produsul sau serviciile provin de la firma noastră. Însă după expirarea termenului de șase luni de la executare, dvs. veți avea obligația de a dovedi, că defectul depistat a existat deja la data executării.  

4. Garanția de produs

În ce condiții se acordă garanția de produs?

În cazul defectului bunurilor mobile (produs), aveți dreptul la validarea dreptului specificat la punctul 3. - după alegere - sau la validarea dreptului de garanție de produs. 

Ce drepturi vi se cuvin în baza solicitării de garanție de produs?

Aveți dreptul de a cere acordarea garanției de produs numai în vederea reparării sau înlocuirii produsului defect. 

Când este considerat defect un produs?

Un produs este defect, dacă nu corespunde exigențelor calitative valabile la punerea pe piață, sau dacă nu este în conformitate cu caracteristicile indicate în descierea fabricantului. 

Care este termenul de validare a solicitării de acordare a garanției de produs? 

Solicitarea de acordare a garanției de produs poate fi validată în termen de doi ani de la punerea pe piață a produsului de către fabricant. După expirarea acestui termen dreptul va înceta. 

De la cine puteți cere validarea dreptului la garanția de produs și în ce condiții?

Validarea dreptului la granția de produs poate fi cerută numai de la fabricantul sau de la distribuitorul bunului mobil. Defectul produsului trebuie dovedit de către dvs. în caz de validare a dreptului la garanția de produs. 

Când este exceptat fabricantul (distribuitorul) de la obligația de acordare a garanției de produs?

Fabricantul (distribuitorul) este exceptat de la obligația de garanție de produs numai în cazul în care poate dovedi faptul că: 
– produsul nu a fost fabricat sau pus pe piață în cadrul activității sale comerciale, sau 
– defectul nu a putut fi depistat la data punerii pe piață conform în stadiul științific și tehnologic actual sau             -
– defectul produsului se datorează aplicării prevederilor legale obligatorii. 

Pentru exceptare fabricantul (distribuitorul) va dovedi un singur motiv. 

Vă atragem atenția, că pentru același defect nu puteți valida deodată solicitarea de acordare a garanției pentru vicii ascunse și de produs. În cazul validării cu succes a solicitării de acordare a garanției de produs, aveți dreptul de a valida solicitarea de garanție pentru vicii ascunse privind produsul înlocuit, sau reparat. 

5. Garanție

În ce condiții se acordă garanția de vicii ascunse?

În caz de executare defectuoasă magazinul web are obligația de acordare a garanției. 

Care sunt drepturile care vi se cuvin și care este termenul de acordare în baza condițiilor de garanție?

Vi se cuvin drepturile stabilite în contract. 

Când este exceptată societatea de la obligația de acordare a garanției?

Societatea va fi exceptată de la obligația de garanție doar în cazul în care va dovedi, că motivul defectului a apărut după executare. Vă atragem atenția, că nu aveți dreptul de a valida dreptul de garanție pentru vicii ascunse și dreptul de garanție pentru același defect în mod paralel, dar vi se cuvin drepturile de garanție indiferent de drepturile specifictae în punctele 3. și 4.  

6. Forma contractului și data încheierii acestuia

Contractul online, contractul încheiat la distanță nu este considerat contract încheiat în scris. Limba contractului este limba maghiară. Contractul nu va fi înregistrat. Contractul nu implică codul de conduită. 

Prin completarea formularului și prin trimiterea acestuia către magazin, precum și după confirmarea din partea magazinului, comanda dvs. va fi considerată fermă. 

Contractul este cosiderat ca fiind încheita, dacă magazinul va confirma pozitiv solicitarea în termen de cel mult 48 ore de la solicitare (confirmând posibilitatea de vânzare-cumpărare). Prin trimiterea solicitării și confirmarea de către magazin contractul va fi considerat ca fiind încheiat prin comportament implicit. Atât oferta, cât și confirmarea vor fi considerate transmise către cealaltă parte, când acestea pot fi accesate de părți. 

7. Responsabilitate

Cumpărarea prin pagina web presupune din partea cumpărătorului cunoașterea și acceptarea posibilităților oferite de internet. Utilizatorul, resectiv cumpărătorul va lua la cunoștință faptul că trebuie să-și asume eventualele riscuri asociate navigării și cumpărării pe internet, totodată acesta va răsounde personal pentru utilizarea în condiții de siguranță a calculatorului și pentru protecția datelor stocate pe calculator. Prin lansarea comenzii în magazinul web cumpărătorii vor declara, că au luat la cunoștință și au acceptat prezentele condiții comerciale. 

8. Protecția datelor persoanle, cookies

Cu ocazia lansării comenzii vor fi solicitate de la cumpărători numai datele necesare derulării comenzii. Aceste date nu vor fi transmise către terți. Sunt exceptate datele, care sunt necesare livrării sau înmânării produsului. 

Ștergerea datelor din sistemul nostru poate fi solicitată la oricare dintre contactele magazinului nostru web

Magazinul web va folosi așa-numite fișiere Cookie la utilizarea browser-ului de navigare de către cumpărător. Aceste fișiere nu vor conține nici un fel de informații cu privire la persoana cumpărătorului sau la caracteristicile sau locația calculatorului (tableta, telefon mobil etc.) acestuia, va contribui în mod exclusiv la funcționarea tehnică a magazinului. 

9. Alte reglementări legale

Regulamentul detaliat privind contractul dintre consumator și firmă poate fi studiat în O.G.  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Pentru a accesa legislația privind protecția consumatorilor vă rugăm să vizitați site-ul Asociației Naționale de Protecție a Consumătorilor Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület sau site-ul Autorității Naționale de Protecția Consumătorilor Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.

10. Datele exacte și detaliate ale administratorului magazinului web 

Vă rugăm să dați click aici pentru a accesa datele exacte ale administratorului magazinului web. 

11. Condițiile de executare 

Livrarea se va face în 90% dintre cazuri din depozit, în alte cazuri 5-7 zile lucrătoare, după fiecare comandă veți primi o confirmare de livrare, care va fi efectuată de către un coleg. În caz de nevoie puteți să solicitați o ofertă de preț înainte de a comanda la adresa info@sealmark.hu, specificând termenul exact de livrare. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru conținuturile eronate sau greșelile de tipar pe site sau pe fișa produsului. În caz de întrebări vă rugăm să ne contactați prin una dintre modalitățile de contact indicate pe site. 

Site-urile Web utilizează cookie-uri pentru a accesa funcțiile de bază și o experiență mai bună a utilizatorilor. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu termenii și condițiile și cu politica de confidențialitate. Puteți modifica oricând setările pentru cookie în setările browserului.